Link:  Oferta handlowa  /  Płuczki wiertnicze  

Płuczki wiertnicze

W trakcie wiercenia studni używa się wysoko wiskozową celulozę, która podnosi zdolność płuczki do wynoszenia urobku. Dodatki polimerów wpływają stabilizująco na pęczniejące, czułe na wodę pokłady geologiczne, zapobiegając zasypom oraz zwężaniu przekroju otworu. Dodając niewielkie ilości polimerów, własności filtracji płuczki są znacznie polepszone, a w rezultacie płuczka wnika w ściany otworu na niewielką głębokość, co pozwala uniknąć zaczopowania warstw wodonośnych.


STÜWAMIX® - wysokowydajny koncentrat płuczkowy

Jest to nowego rodzaju koncentrat płuczkowy. Stanowi kompozycję bentonitu i zmodyfikowanego naturalnego polimeru. Preparat płuczkowy nadaje się do wszelkiego typu wierceń horyzontalnych. Stüwamix może być zastosowany zarówno w górotworze niespoistym, jak i spoistym. Wymagane geologiczne własności i parametry płuczki zachowane są przy dozowaniu 20-35 kg/m3. Dzięki swoim inhibitorom Stüwamix zapobiega pęcznieniu warstw spoistych w trakcie wierceń.

Dział Kontroli Jakości w firmie STÜWA stawia najwyższe wymagania wobec produktów i efektywności procesów. W związku z tym prowadzona jest stała kontrola lepkości Marsha i zdolności pęcznienia. Gwarantuje to system zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Stüwamix można składować na sucho. W upałach spada lepkość zawiesin. Produkt jest w dalekim stopniu niewrażliwy na mróz i twardość wody. Po zakończeniu prac wiertniczych Stüwamix można po prostu odpompować bez dodatkowych zabiegów. Koncentrat został zbadany i przetestowany przez Izbę Rolniczą Weser-Ems. Przy przepisowym stosowaniu preparatu wyklucza się zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i środowiska.

Stüwamix posiada mocną strukturę żelową. Aby po dłuższym czasie postoju złamać go i przekształcić w roztwór koloidalny zaleca się przed rozruchem pomp na krótko uruchomić urządzenia wiertnicze.

W tym środku płuczkowym występują równocześnie bentonit sodowy i zmodyfikowany naturalny polimer. W przeciwieństwie do innych środków ma to tę zaletę, że po wymieszaniu środek jest gotowy do natychmiastowego użycia w wiertnicach.

Stüwamix miesza się z wodą o odczynie obojętnym o wartościach pH ok. 6,5-7,5. Gdybyśmy wbrew oczekiwaniom mieli do dyspozycji jedynie wodę kwaśną, to należy do niej przed dodaniem naszego produktu wsypać ok. 2,5 kg sody na 1m3 i przepompowywać wodę przez ok. 10 min. Po tym zabiegu pH powinno wynosić 9-10.

Orientacyjne dozowanie preparatu w zależności od warunków geologicznych*
Grunt bardzo twardy, kamienisty Grunt związany, różnego rodzaju glina, ił pylasty nasączony wodą Grunt piaszczysty, drobny piasek, piasek pylasty zawierający wodę Mocno niespoisty piasek, gruby piasek ściśle spoisty Szczególnie niespoisty piasek napływowy, żwir rzeczny, gruby żwir, muł torfowy
kg/m3 22,5 25 26 - 29 30 - 32 33 - 35
sek.** 51 67 90 - 110 150 - 180 > 200
* Podane dane stanowią szacunkowe wartości, które mogą odbiegać od rzeczywistych wynikających z warunków i metody wiercenia!
** Pomiar lejkiem Marsha


Parametry płuczki dla wierceń pionowych
Stężenie preparatu km/m3 15 kg/m3 17,5 kg/m3 20 kg/m3 23 kg/m3
TAZ (czas wypływu z lejka Marsha mierzony w sek) 37 38 44 51
RAZ (czas wypływu pozostałości z lejka Marsha mierzony w sek) 27 29 37 51

Opakowanie: worek 25kgANTISOL FL30000 - oczyszczony polimer (Natriumkarboksymetyloceluloza)

Antisol - jest oczyszczonym polimerem i został opracowany specjalnie dla płuczek o niewielkiej ilości materiałów stałych i charakteryzuje się podniesionymi wartościami lepkości. Do zagwarantowania wynoszenia urobku i stabilizacji ścian otworu, wystarcza dodatek 1 - 2 kg Antisolu / m3 wody. Antisol jest optymalnym ekonomicznie rozwiązaniem w stosunku do dotychczas stosowanych polimerów technicznych, a w szczególności, gdy wiercimy w pokładach gliniastych, możemy wtedy zrezygnować z bentonitu.

Antisol należy przygotować w obiegu płuczkowym, w przepływie burzliwym, ponieważ po upływie 10 minut, osiąga 90% swej lepkości. W obszarach o nieznanych warunkach geologicznych oraz tam gdzie są gruboziarniste żwiry lub otoczaki (od powierzchni) zaleca się następującą recepturę: 10 - 30 kg Bentonitu + 1 kg Antisolu /m3 wody. W tym wypadku polimer należy rozpuścić po rozpuszczeniu bentonitu.

Antisol nie zawiera substancji toksycznych, posiada więcej niż 90% materiału aktywnego i mniej niż 1% chlorku sodu (soli).

Antisol spełnia najnowsze warunki stawiane materiałom posiadającym kontakt ze środkami spożywczymi, a w szczególności normom dotyczącym zawartości metali ciężkich. Polski Atest Higieniczny przedstawiany jest na żądanie.

Przy pracach wiertniczych mamy szczególne typy płuczek w których zastosowanie Antisolu jest niezbędne:
· Antisol - płukanie - przy wszystkich wierceniach płuczkowych
· Bentonit - Antisol - płukanie - przy wierceniu przez gruby żwir i otoczaki
· Antisol - Kreda - płukanie - przy wierceniu z wyporem artezyjskim

Sposób użycia:
· Lewy bieg - 2 kg Antisolu FL30000 /m3 wody
· Prawy bieg - 2 - 5 kg Antisolu FL 30000 /m3 wody

· Kontrola płuczki odbywa się przez pomiar czasu wypływa lejkiem Marsha, oraz czasu oddawania wody (frakcja) - aparatem pierścieniowym.

Własności:
Rodzaj polimeru: Natriumcarboxymetyloceluloza - granulat.
Zawartość materiału aktywnego: 90%
Wilgotność: ok. 8%
Wartość roztworu pH 15: 7%
Zawartość soli: max. 1%
Lepkość wg. Lejka Marsha:
- 2 kg/m3 - 40 sek
- 3 kg/m3 - 49 sek
- 4 kg/m3 - 63 sek
Ciężar nasypowy: ok. 650 kg/m3

Opakowanie: worek 8kgBentonit IBECO B-1 - bentonit aktywowany sodem

· służy do sporządzania mieszaniny płuczkowej na bazie wody słodkiej
· dozowanie przy lewym obiegu: na 1m3wody ok. 15-35kg Bentonitu IBECO B-1 + ok. 1kg czystego polimeru (np. Antisol FL30000)
· dozowanie przy prawym obiegu: na 1m3wody ok. 15-45kg Bentonitu IBECO B-1 + ok. 1kg czystego polimeru (np. Antisol FL30000)

Opakowanie: worek 25kg

Oferujemy
 Rury i filtry studzienne z PVC  
 Rury i filtry ze stali  
 Rury pompowe, tłoczne  
 Rury i filtry z PEHD  
 Płuczki wiertnicze  
 Gliny pęczniejące  

 Sondy geotermalne i akcesoria  
 STÜWATHERM  
 Naziemne obudowy studni typu Lange  
 Głowice studzienne  
 Pompy głębinowe  
 Akcesoria do zabudowy studni  
 Siatki studniarskie  

 Regeneracja studni - RAPID TWB
 Czyszczenie zbiorników - RAPID TW
 Środki do dezynfekcji - HERLISIL
 Środki do dezynfekcji - PANOX
 Dezynfekcja - HERLISIL S6, PANOX S6